beeld2.jpg

Vind hier uw 
gasdetector

Naar onze producten
beeld1.jpg

Onderhoud en kalibratie
van gasdetectors

Vraag uw serviceafspraak aan

Service en kalibratie gasdetectie

Een gasdetectiesysteem is een veiligheidssysteem waarvan de werking onomstotelijk vast moet staan. Het is dus belangrijk om met regelmatige tussenpozen te laten controleren of het gasdetectiesysteem nog functioneert. Voor onderhoud aan en periodieke kalibratie van uw gasdetectors kunt u terecht bij de HITMA-serviceafdeling.

 

Praktijkverhalen

Wat weet u van gasdetectie bij inpandige stookruimte of onder het maaiveld?

Het detecteren van gas bij inpandige stookruimtes of onder het maaiveld is een relatief ingewikkelde kwestie. Bij MW Instruments krijgen we hier veel vragen over. In dit blog leg ik u hier graag het één en ander over uit.

Trots op nieuwe Hitma Gasdetectie-website met gaswiki

“Uw veiligheid is onze zorg” is een gevleugelde uitspraak bij Hitma Process. In mijn geval is het gezien mijn Britse afkomst: “Your safety is our concern”, maar hoe dan ook, we roepen het niet zomaar. Al onze productlijnen en service-activiteiten hebben een link met veiligheid. Of het nu gaat om procesbeheersing, drukbeveiliging of gas- en vlamdetectie, het draait altijd weer om (uw) veiligheid.

Offshore werken brengt verhoogde veiligheidseisen met zich mee

Bij een offshore werkomgeving is veiligheid van levensbelang. Zonder VCA-certificaat mag u überhaupt geen stap op een boorplatform zetten, maar de veiligheidsmaatregelen gaan veel verder. Werken op een booreiland (of op zeeschepen) is zwaar door lange werktijden en soms ook door de weersomstandigheden. Verschillende instanties hebben veiligheidsprocedures en -eisen opgesteld voor deze bedrijfstak.